Regulamin

 

 

 

1. Zakaz reklamowania innych serwerów

2. Zakaz spamowania oraz wyzywania innych graczy

3. Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko

 4. Zakaz nadużywania dużych liter

5. Zdanie administracji w kwestiach związanych z serwerem jest najważniejsze i nie podlega dyskusji.

6. Zakaz podawania się za członka administracji serwera

7. Zakazane nękania oraz grożenia graczom

8. Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty

9. Administracja nie zwraca przedmiotów utraconych podczas nieuczciwej wymiany nawet gdy poszkodowany posiada dowód w postaci filmu lub screenshota (jedynie wymiany przy administracji podlegają zwrotowi podczas ewentualnego oszustwa)

10. Używanie AUTOBLOCKA surowo zabronione

11. Zabrania się sprzedawania przedmiotów w grze, za prawdziwe pieniądzę

12. Zakaz ogłaszania sprzedaży programów, modyfikacji, przedmiotów itp. nie związanych z naszym serwerem

13. Zakaz używania FREECAMA

* nieprzestrzeganie jakiegokolwiek podpunkty z regulaminu wiąże się z karą odpowiednią do popełnionego przewinienia !!!